Gürcistan Çerkes Soykırımını Görüşmeye Hazırlanıyor
 
2009 yılında Tiflis İlia Üniversitesi, Gürcistan Devlet Arşivlerinde araştırma yapacaklara burs sağlıyor. 19. yüzyılda Kafkas Savaşı sırasında Rusya ordularının karargahı olan Tiflis’te Kafkas Savaşına ait belgelerin önemli bir kısmının saklanmış olması Gürcistan arşivlerini eşsiz kılıyor.

Araştırmacılar Kuzey Batı Kafkasya’nın işgal altına alınması ve savaşın son dönemine ilişkin ayrıntılı raporlar buldular. Çarlık kançılaryası (ç.n. eski Türkçe  ‘Kalem Dairesi’) tarafından tutulan arşiv belgeleri ile Çerkeslerin imha ve sürülmeleri konusunda generallerin hazırladığı, yakılan köyler, öldürülen dağlılara ilişkin listeler, raporlar,  Türkiye tarafına geçirilecekler için yapılan masrafların yeraldığı hesap cetvelleri vb.  tabloyu gözler önüne koyuyor.

Arşivde Karadeniz sahillerindeki limanlarda ‘Soğuktan ve açlıktan ölmüş yüzlerce’ insanın toplu olarak gömüldüklerini belgeleyen defin komisyonu haftalık raporları bulundu. Tiflis’te Gürcistan arşivlerinin açılması neticesinde bu yıl Nisan ayında bilimsel-pratik konferans tertip edildi.

Konferansa Kuzey Kafkasya halkları ve diaspora temsilcileri katıldılar. Bu forumun neticesinde katılımcılar Gürcistan Parlamentosuna Rusya İmparatorluğunun yasal halefi olan Rusya Federasyonu’na sorumluluk yükleyen, Çerkes Soykırımının tanınması çağrısında bulundular.

Gürcistan Parlamentosu diaspora ile ilişkilerden sorumlu komite başkanı Nugzar Tsiklauri, 19. yüzyılda Kuzeybatı Kafkasya’da Kafkas Savaşı döneminde olan olayların Çerkes Ulusuna uygulanmış Soykırım olduğu üzerine aktif lobi çalışmaları yürütüyor.

Nugzar Tsiklauri ‘Amerikanın sesi’ne; Çerkes aktivistlerin elinden bu çağrıyı alan parlamenterlerden birisi olduğunu, bunun ardından, kendisini şahsen bu çağrının kaderinde  sorumluluk sahibi olarak gördüğü şeklinde bir yorum yapmıştı.

Gürcü parlamenter, bu konferans gerçekleşene kadar bu sorun hakkında bölük pörçük bilgilere sahip olunduğunu; bu yüzden konu hakkında, Çerkeslerin başvurusu hakkında, özel bir komisyonun kurulması yönünde çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Komisyondan,  bir grup Gürcü ekspertizin yanısıra yabancı uzmanlarada ‘Çerkes Sorunu’nun sunulması istenmişti. Parlamenterin görüşüne göre; Gürcistan toplumu için önemli olan diğer politik öncelikler gözardı edilmek kaydıyla Gürcistan Parlamentosındaki bütün politik partilerden katılımcılar bu komisyona katıldı.

 

Tsikluari “Konferansın ardından Çerkeslerin yaptığı çağrı üzerine görüşme yapmak için komisyonumuz en az on defa toplandı. Şimdi biz bu sorunun sonucuna dair bilirkişi raporu aldık – Bu bilirkişi raporunu Komisyona Prof. Beja Hurava sundu, o bu raporun belgelere dayandırılarak oluşturulduğunu belirtti.  Bu bilirkişi raporu, tek bir açıklama ile;  etnisiteye dayalı gerçekten bir  soykırım olduğunu, bize söylüyor.” Diyor.

Milletvekilinin ifade ettiğine göre, Gürcistan Parlamentosu bu sonbaharda bu sorunu görüşecek: “Sonbahar oturumları başladığı gibi Çerkes Soykırımının tanınmasına ilişkin önerge iki komiteye -hukuk ve insan hakları- sunulacak. Ön hazırlık mahiyetinde bu komitelere üye olanlarla görüşmeler yaptım.”

Nugzar Tsikluari Çerkes Soykırımının tanınması konusunda Gürcistan’ın yalnız kalmayacağına emin. Böylesi bir sonuca parlamenter, diğer ülkelerden bilimadamları ve parlamenterlerle yaptığı çok sayıdaki görüşme neticesinde ulaşmış.

Fatima Tlisova

 

Kaynak: VoaNews.com - Amerikanın Sesi Rusça Servisi

28 Ağustos 2010
Çeviri: Açumıj Hilmi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 20 ziyaretçi (85 klik) kişi burdaydı! Copyright 2009 Your Website | CSS Template By Cherkess Design  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
https://img.webme.com/pic/n/naazimcadeneme/gri1.gif