Kafkasya Ve Çerkesler
 
Kafkasya ve Çerkesler
 
Kuzey Kafkasya denilince Çerkezler akla gelir. Kuzey Kafkasya diller, dinler, mezhepler ve çok sayıda etnik gruplar mozaiğidir. Bazı etnik gruplar Çerkez kültürü ile bütünleşmiştir. Anadolu’da bilhassa Marmara bölgesinde bazı köyler bir nevi Kafkasya’nın görüntüsüdür. Çerkezler Kafkasya’nın en eski yerli halklarındandır. Çarlık Rusyası Çerkezlerin büyük çoğunluğunu muhtelif tarihlerde vatanlarından kopararak sürgün etti.

Yurtlarından sökülüp atılan Çerkezlere Osmanlı kucağını açtı. Samsun’dan Anadolu’ya çıkan Çerkezler Çarşamba-Adapazarı-Kayseri-Hatay hattına yerleştiler. 150 yıla yakın bir zaman Anadolu’nun muhtelif yerlerinde ve titizlikle örf ve âdetlerini korumuşlardır. Çerkezlerin büyük çoğunluğu Anadolu’ya yerleşti. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve 1910 sonrası Karayip Adalarına sürgün olarak gittiler.

Sovyetler Birliğinin (komünist rejimin) sona ermesinden sonra Trabzon ve Samsun limanlarından Soçi ve Novorossisk limanlarına feribot seferleri başladı. İstanbul’dan Maykop, Soçi ve Krosnodar havaalanlarına uçaklar inip kalkıyor. Geride bırakılan akrabaların aranması, ekonomik ve kültürel bağların yeniden kurulması ve zengin Çerkez asıllı Türk vatandaşı iş adamlarının burada yatırım yapması için imkândan faydalanılmalıdır. Bu arada Çerkez asıllı din adamları bu bölgelerde Ehl-i Sünnet bilgilerini yeniden ihya etmelidir. Çerkezler sünnidir.
Çerkezler Koma ve Kuban Nehirleri arasında Rusya Federasyonuna bağlı 3 küçük cumhuriyet içinde bölünmüştür. Adıgey Cumhuriyetindeki nüfusun yüzde 25’i 123 bin Çerkez’dir. Karaçay-Çerkez Cumhuriyetinde nüfusun yüzde 10’a yakını (40 bin) Çerkez’dir. Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde nüfusun yüzde 50’si (363 bin) Çerkez’dir. Bu cumhuriyetlerin dışında 15 bin Çerkez yaşamaktadır.
2300 yıl önceki Maykop ve Dolmen kültürü Çerkez ve Abazalarla ilgilidir. 2100 yıl önce Sint- Meot kültürü gelişti. Meot kavimleri şunlar idi: Kerket, Sint, Dandari, Fatey, Zih, Henioh ve diğerleri. Çerkez ismi Kerket kavminden gelir. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan Çerkezler, Hunların akınları, Bizans saldırıları, Cengiz Hanın Moğol saldırısı ve nice saldırı ve istilalara karşı direndiler. Hiçbiri Çerkezleri anavatanlarından koparamadı.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: çerkez, 29.08.2010, 00:28 (UTC):
Anavatan hiç bir zaman unutulmayacak. Özlemi hiç dinmeyecekBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 19 ziyaretçi (71 klik) kişi burdaydı! Copyright 2009 Your Website | CSS Template By Cherkess Design  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
https://img.webme.com/pic/n/naazimcadeneme/gri1.gif